Rechtzaak Filmspeler versus Brein

DSSNL

New member
Oct 15, 2014
39
0
0
Het Europees Hof (HvJEU) hoorde vandaag de pleidooien van partijen, alsmede van de Commissie en van Spanje. Het Hof buigt zich over vier vragen van uitleg die door de Nederlandse rechtbank Lelystad zijn gesteld. De zaak gaat om de verkoop van een mediaspeler waarop de handelaar ‘add-ons’ heeft geïnstalleerd die linken naar evident illegale websites die linken naar illegale content. Voor de gebruiker is zo’n speler ‘plug & play’. Dit soort voorgeprogrammeerde spelers wordt gewoonlijk aangeboden met slogans als ‘nooit meer betalen voor de nieuwste films en series’ en ‘volstrekt legaal, downloaden van illegaal aanbod is verboden maar streamen mag'. De vragen van uitleg draaien er kort gezegd om of de aanbieder van zo een mediaspeler inbreuk maakt en of streamen van illegaal aanbod rechtmatig gebruik is.


BREIN vindt op basis van het Hof's GS Media arrest dat de aanbieder inbreuk maakt: hij selecteert immers de add-ons, weet dat deze illegaal aanbod ontsluiten en doet dit met winstoogmerk. Filmspeler vindt dat er geen sprake is van een mededeling aan het publiek of een cruciale interventie omdat de add-ons en de websites voor iedereen vrij toegankelijk op internet staan, Filmspeler maakt het enkel makkelijker. Het argument dat de mediaspeler enkel hardware zou zijn, werd door het Hof van tafel geveegd: “u verkoopt ook software en weet wat die kan”.

De Commissie schaart zich niet aan de kant van dit soort aanbieders maar vindt dat er genoeg handhavingsmiddelen voor handen zijn om dit aan te pakken zonder dat het gedrag van Filmspeler als inbreukmakend wordt aangemerkt. De Commissie verwijst daarvoor met name naar het stakingsbevel dat tegen tussenpersonen kan worden gehaald (artikel 8.3 Handhavingsrichtlijn), blokkering van toegang tot een site (HvJEU's UPC Telekabel Wien arrest), het verbod op omzeiling van technische beveiliging (artikel 6 Handhavingsrichtlijn) en het beveiligen van open wifi (HvJEU's McFadden arrest). Spanje was het pertinent oneens met de Commissie en vindt dat uit het GS Media arrest volgt dat er sprake is van inbreuk: de aanbieder selecteert de add-ons in de wetenschap dat die illegaal zijn. Ook vindt Spanje dat streamen van illegaal aanbod geen rechtmatig gebruik is. De Commissie vindt dat vanuit gebruikers’ perspectief streamen gelijk staat met kijken en dus rechtmatig is.

BREIN vindt dat uit de rechtspraak van Hof volgt dat zulk streamen wel een inbreuk is parallel aan downloaden uit illegale bron (HvJEU's ACI Adam arrest).

De zitting was bijzonder levendig met veel vragen van de rechters en de AG aan de advocaten van de partijen en de Commissie. Bijvoorbeeld de vraag wie de inbreukmaker zou zijn als de verschillende onderdelen van het aanbod via de mediaspeler door vier verschillende personen zouden worden uitgevoerd (uploaden content, maken add-ons, installeren add-on op speler, verkopp speler). BREIN vindt dat het samenvoegen van de onderdelen tot inbreukmakendheid leidt. De Commissie vindt dat de onderdelen als aparte tussenpersonen moeten worden gezien.


De AG neemt op 8 december 2016 conclusie. Het arrest volgt ongeveer drie maanden later.